Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já (dále jen Klient) uděluji tímto vážně, přímo a svobodně souhlas společnosti TotalCar, aby používala mé poskytnuté osobní údaje za podmínek uvedených dále.

I.

Beru totiž na vědomí, že společnost TotalCar s.r.o. je založena podle práva České republiky a zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod C 167037, se sídlem Praha 4 - Modřany, K Vltavě 410/23, PSČ 14300, IČ: 24699071, DIČ: CZ24699071 („TotalCar“). TotalCar je poskytovatelem internetového aukčního systému, sloužícího ke zprostředkování prodeje a koupě a oceňování poškozených nebo ojetých vozidel nebo jiného zboží. K naplnění účelu a fungování tohoto aukčního portálu je nutné získat tento souhlas všech klientů, protože bez něj by podle současné české a evropské právní úpravy nemohlo docházet k jejímu fungování. Bližší pravidla ochrany osobních údajů od jejich zpracovatele TotalCar mohou být upravena v Politice ochrany osobních údajů, přístupné Klientovi.

II.

Podmínky souhlasu jsou následující:

  • Osobní údaje mohou být na základě tohoto Souhlasu zpracovávány v rozsahu kontaktních a identifikačních údajů Klienta a dále případných údajů o činnosti Klienta v aukčním systému TotalCar.
  • Účelem zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu je jejich další zpracování a chráněné poskytnutí dalším stranám, které je však bezpodmínečně potřebné pro realizaci prodeje oceněných vozidel a předmětů aukce.
  • Souhlas je platný po dobu platnosti právních vztahů mezi TotalCar a Klientem v rámci provozování uvedeného aukčního portálu TotalCar. Klient je oprávněn tento Souhlas kdykoli odvolat, a to písemným oznámením adresovaným na mail info@totalcar.cz.