Časté dotazy

Často kladené dotazy

Zde se nachází souhrn nejčastějších dotazů ohledně fungování aukce a realizace prodeje vozidla.

Vozidlo prodávat nemusíte. Vozidlo je stále vaším majtekem a je na vás, jak s ním dále naložíte. Pokud vozidlo nechcete prodat, nevyplňujte žádost o kontakt na výherce aukce. Vyplněním žádosti o kontakt na výherce aukce se pro vás prodej výherci aukce stává závazným.
Ano. Vyplněním a odesláním žádosti o kontakt se pro vás stává prodej vozidla výherci aukce závazným. Pokud se po vyplnění žádosti o kontakt rozhodnete prodej zrušit, mohou tím výherci aukce vzniknout náklady, které po vás může vymáhat.
Ne není. Po vypršení platnosti nabídky již výherce není povinen Vaše vozidlo odebrat. Je jen na jeho rozhodnutí, zda vozidlo odebere či nikoli. Doporučujeme obchodníka kontaktovat a domluvit se s ním. Případně Vám můžeme nabídnout opakované vložení vozidla do aukce, které naleznete zde.
Ne nemůžete. Dokud je vozidlo vedeno jako úvěrované není možné realizovat prodej. Ověřit stav vozidla je možné na adrese: https://cebia.com/checklease/frmHledej.aspx Pokud chcete vozidlo prodat je potřeba před kontaktováním výherce a v době platnosti nabídky ukončit leasingovou nebo úvěrovou smlouvu a stát se tak plnohodnotným majitelem vozidla. Teprve poté je možné vozidlo prodat. (Toto neplatí pokud je prodávající přímo leasingová společnost.)
NE v tomto případě obchodník není povinen vozidlo odkoupit. Pokud informace o uložení RZ do depozitu nebyla uvedena v aukci je pouze na zvážení obchodníka zda je ochoten vozidlo v tomto stavu odkoupit.
Pokud se Vám opakovaně nedaří v pracovní dny od 9 do 17h telefonicky kontaktovat výherce aukce, zašlete mu SMS případně e-mail. Pokud i přes to do následujícího pracovního dne neodpoví informujte o tom náš klientský servis.
Pokud se nedomluvíte jinak, je výherce aukce povinen zajistit odvoz vozidla do deseti dnů od chvíle, kdy mu byl prokazatelně oznámen Váš záměr mu vozidlo prodat.
Nabídka výherce je závazná. Výherce tedy nesmí bezdůvodně odmítnout odkup vozidla. Pokud výherce odmítne vozidlo odebrat neprodleně kontaktujte náš klientský servis.
Pokud by k něčemu podobnému došlo, okamžitě kontaktujte náš klientský servis. Výherce je povinen nabídnutou cenu dodržet a není přípustné o ceně smlouvat.
V případě, že skutečný stav vozidla neodpovídá popisu poškození a fotodokumentaci, kupec není povinen vozidlo převzít. Neprodleně kontaktujte náš klientský servis, který tuto situaci bude operativně řešit s pojišťovnou.
Vozidlo se musí nacházet ve stejném stavu jako při prohlídce pojišťovnou. Pokud vyndáte autorádio, odeberete dálniční známku nebo vyměníte jakékoli části vozidla, výherce není povinen vozidlo odebrat a vystavujete se riziku vymáhání nákladů spojených s výjezdem kupce pro vozidlo.
Vývoz z ČR:

Ve stanovený termín se s obchodníkem sejdete u vozidla. Obchodník zkontroluje, že skutečný stav vozidla odpovídá popisu v aukci. Následně Vám vozidlo zaplatí. Platba probíhá zpravidla v hotovosti při předání vozidla.(Výjimku tvoří případy, kde vysoutěžená cena přesahuje limit pro hotovostní platby)
Po zaplacení vozidla ho obchodník naloží na odtahový vůz. Následně spolu s obchodníkem zajedete na nejbližší STK a zde provedete evidenční kontrolu. (Tento krok není nutný pokud vozidlo absolvovalo během posledních 12ti měsíců STK nebo evidenční kontrolu.) Zjistěte si tedy předem, kde je nejbližší STK a ověřte, zda Vám v daný termín mohou udělat evidenční kontrolu.

V žádném případě nedoporučujeme, aby vozidlo opustilo ČR bez platné EK případně technické kontroly starší než 12 měsíců.
Tedy důrazně nedoporučujeme vyriantu realizace změny vlastníka bez ohlášení vývozu v původním členském státě EU.

Další informace k vývozu vozidla naleznete zde: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravne-spravnich-cinnosti/oddeleni-evidence-silnicnich-vozidel/zivotni-situace/vozidlo-2013-vyvoz-vozidla-do-zahranici
Vývoz z SK:

Ve stanovený termín se s obchodníkem sejdete u vozidla. Obchodník zkontroluje, že skutečný stav vozidla odpovídá popisu v aukci. Následně Vám vozidlo zaplatí. Platba probíhá zpravidla v hotovosti při předání vozidla. (Výjimku tvoří případy, kde vysoutěžená cena přesahuje limit pro hotovostní platby)
Po zaplacení vozidla ho obchodník naloží na odtahový vůz. Následně spolu s obchodníkem zajedete na nejbližší STK a zde na vozidlo necháte vyhotovit "odborný posudok o kontrole originality vozidla". Termín na STK je nutno rezervovat předem. Rezervaci termínu provádí majitel vozidla.

V žádném případě nedoporučujeme, aby vozidlo opustilo SK bez vyhovujícího posudku o kontrole originality vozidla.
Tedy důrazně nedoporučujeme vyriantu realizace změny vlastníka bez ohlášení vývozu v původním členském státě EU.

https://www.minv.sk/?Vyvoz-vozidla-odhlasenie-vozidla-do-zahranicia
Poplatek za přepis vozidla platí kupující. Jedná-li se však o vývoz vozidla do zahraničí platí poplatek za vývoz majitel. (majitel zároveň provádí tento úkon na úřadě). Kupující platí evidenční kontrolu potřebnou k přepisu vozidla. Pokud se majitel rozhodne na přepis vozidla najmout specializovanou firmu tak majitel musí uhradit náklady s tím spojené. Nelze tedy po kupci požadovat uhrazení faktury za přepis vozu.
Ano je to v pořádku. TP, ORV a případně protokol od policie je nezbytný pro zajištění evidenční prohlídky. Bez evidenční prohlídky není možné realizovat přepis vozidla.
Každý obchodník má vlastní proces na realizaci obchodu. Informaci o tom jak bude probíhat přepis obdržíte od výherce aukce. Zpravidla přepis provádí výherce aukce na základě plné moci od majitele.
Do kupní smlouvy doporučujeme uvést informaci o tom, že si obchodník převzal ověřenou plnou moc na přepis od prodávajícího, technický průkaz, osvědčení o registraci, nebo protokol o jeho odebrání a přepis uskuteční do deseti dnů od podpisu smlouvy.
Platba za vydražené vozidlo zpravidla probíhá v hotovosti při předání – převzetí vozidla, pokud to není v rozporu se Zákonem o omezení plateb v hotovosti.
Kontaktujte výherce s dotazem proč se tak dosud nestalo. Tuto situaci je nutné řešit přímo s výhercem aukce (kupujícím). Uvítáme pokud o této skutečnosti budete informovat náš klientský servis, který v případě opakovaných stížností s obchodníkem ukončí spolupráci.
V souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaniká pojištění odpovědnosti oznámením o změně vlastníka vozidla. Změna vlastnictví vozidla je skutečností podléhající obecným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zápis do registru vozidel dle ust. § 4 odst. 4 zákon č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích není důkazem ani nutnou náležitostí převodu vlastnictví k vozidlu. Proto předložení technického průkazu či jeho kopie se zápisem nového vlastníka není podkladem pro zánik pojištění odpovědnosti, když neprokazuje změnu vlastníka. Pro výpověď povinného ručení se dokládá jako příloha nejčastěji kupní smlouva.